4.Rhizomatou (корневищные)

4. Rhizomatou  (корневищные)